Karboxyterapia plynové injekcie

                                                         Plynové injekcie CO2

Karboxyterapia – karbondioxidová terapia

História

Karboxyterapia je metóda používaná od r. 1932. V balneoterapii – kúpeľnom lekárstve sú známe  „plynové injekcie“ využívané predovšetkým k liečbe kĺbnych problémov, pri zlom prekrvovaní dolných končatín (ischemická choroba), pri porušení prekrvenia kože diabetikov,  ale aj u niektorých pacientov so systémovými cievnymi ochoreniami a ochoreniami srdca. V posledných dvoch rokoch sa do popredia dostáva využitie tejto unikátnej metódy aj v dermatológii, estetickej dermatológii.

Čo je karboxyterapia?

 • Podkožná aplikácia plynových injekcií
 • Minimálne invazívna metóda
 • Nechirurgická metóda
 • Neagresívna metóda
 • Netoxická metóda
 • Bezpečná metóda
 • Nespôsobuje embolizáciu
 • Finančne nenáročná – lacná metóda
 • Bez vedľajších účinkov

 

Princíp

Spočíva v aplikácii medicinálneho oxidu uhličitého – CO2 do podkožného tkaniva malými ihličkami. Metóda nevyžaduje anestézu – umŕtvenie ložiska. Ošetrenie je bezpečné a netoxické, pretože CO2 je prirodzene tvorený bunkami v tele každý deň nášho života. Je to vedľajší produkt metabolizmu, je prepravovaný krvou a vydychovaný pľúcami. Medicinálny plyn CO2 sa naviac používa aj pre chirurgické laparoskopické operácie.

Indikácie medicínske

 • Bolesti chrbtice
 • Bolesti kĺbov
 • Zvýšené svalové napätie
 • Reflexné zmeny (spazmus svalov)
 • Psoriasis
 • Varikózne vény
 • Ulcusy – chronické rany
 • Diabetické rany
 • Ischemické rany
 • Rany po operáciách a ťažkých úrazoch