Infiltračné techniky ozónoterapia

Aplikáciu ozónu na našom pracovisku vykonáva neurológ MUDr. Miloslav Dvorák, PhD. Ozónová liečba je aktuálne hradená pacientom podľa platného cenníka pracoviska. Tel. číslo na objednanie 0911 517 906.

OZÓNOTERAPIA

Ozónoterapia je aplikácia medicínskeho ozónu do blízkosti platničky.  Je to ambulantný výkon, moderná metóda, ktorá urýchľuje návrat pacienta do bežného života, a v mnohých prípadoch ho zachráni pred operačným výkonom. Samotnej liečbe predchádza indikačné vyšetrenie neurológom, neurochirurgom a následne RTG, CT alebo MR vyšetrenie chrbtice. Formu zákroku určí lekár na základe klinického obrazu. Pacienti k vyšetreniu prinesú dostupnú RTG, CT, MRI dokumentáciu. Pacienti liečení Warfarinom a novými antikoagulanciami musia mať vysadený preparát na potrebnú dobu a majú byť nastavení na nízkomolekulárny heparín.

Ochorenia chrbtice

Ozónoterapia je účinná pri liečbe bolesti chrbta. Príčiny bolesti chrbta môžu byť fyzické – okrem úrazov či závažných ochorení ako rednutie kosti, reuma či rakovina sem patrí namáhavá práca, nevhodná poloha, zle vykonávané športy, sedavý spôsob života, náhle zníženie alebo zvýšenie aktivity, obezita. Psychické príčiny – stres, prepracovanosť, konflikty v rodine, práci, nedostatok sexuálnej aktivity, úzkostlivosť, mentálna anorexia. Ozónoterapia môže výrazne pomôcť ľuďom pri problémoch s platničkami – vyklenutiami, herniami, rôznymi poškodeniami medzistavcových kĺbov, blokádami, zápalmi, môže riešiť stavy po operáciách platničiek a podobne. Skúsenosti hovoria o 80 a viac percentnej úspešnosti liečby. Viacerí pacienti však majú komplexnejšie problémy s chrbticou, nejde u nich len o vysunutie platničky, ale už majú deformované stavce i platničky, rôzne zrasty či výrastky a tak im vieme pomôcť len čiastočne.

Treba si však uvedomiť, že pri problémoch s platničkami a vôbec s chrbticou ide o celoživotnú diagnózu, s ktorou je potrebné naučiť sa žiť – pravidelne rehabilitovať, dodržiavať zásady správneho zaťažovania chrbtice, ale aj pitného režimu (jadro platničky pozostáva najmä z vody) a správneho stravovania. 

Liečivé účinky ozónu:

  • analgetické účinky
  • regeneračná schopnosť
  • protizápalové účinky
  • odstraňuje opuch tkaniva
  • má výrazne protinádorové účinky
  • zlepšuje imunitný systém
  • likviduje vírusy, baktérie, plesne
  • zlepšuje prekrvenie tkanív


Kontraindikácie:

Závažné ochorenia srdca, závažná hypertenzia, závažné psychiatrické ochorenia, poruchy zrážanlivosti krvi, gravidita, hyperthyreóza.

Úspešnosť liečby:

Podľa dlhoročných skúseností z Talianska, Španielska i zo Slovenska je úspešnosť tejto liečby 80 až 85%.  Výsledný efekt liečby je ovplyvnený i vhodným výberom pacientov na túto liečbu.