Konzultačná činnosť

Zabezpečujeme konziliárne služby v odbore:

  • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia lekárom —–> MUDr. Martin Dupkala, MPH, EMBA
  • Neurochirurgia lekárom —–> doc. MUDr. Marián Šanta, CSc.
  • Neurológia lekárom —–> MUDr. Miloslav Dvorák, PhD. a MUDr. Vít Orlický